zobacz powiększenie


Zofia J.Zdybicka USJK – Mistyka jako „twórcze istnienie człowieka w świecie”


Cena brutto: 7,00 PLN

Jan Paweł II – myśliciel i mistyk – dokonał interpretacji życia chrześcijańskiego i jego najwyższej formy, jaką stanowi mistyczne zjednoczenie z Bogiem. Wskazał na jego podstawę, czyli „soteriologię miłości”. Człowiek – z miłości stworzony przez Boga, odkupiony przez Chrystusa, obdarzony darem życia wewnętrznego i „mocami zbawczymi” – powołany jest do współpracy z Bogiem w doskonaleniu świata, a przede wszystkim samego siebie, swojego człowieczeństwa. Człowiek prowadzący głębokie życie duchowe, zjednoczony z Bogiem udoskonala świat, buduje Kościół, a nade wszystko własne zbawienie (przebóstwienie, świętość). Im zjednoczenie z Bogiem jest pełniejsze, tym dynamizm współdziałania jest większy, kreatywność bardziej bogata. Życie Jana Pawła II jest tego naocznym przykładem. Jego dokonania przekraczają siły ludzkie.

Słowa kluczowe: Karol Wojtyła–Jan Paweł II, św. Jan od Krzyża, mistyka, soteriologia

Kontakt:
Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel.: +48 81 4453217
http://www.kul.pl/art_7867.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_ZdybickaPliki do pobrania:

» 105_Zdybicka_content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887