zobacz powiększenie


Zbigniew CHOJNOWSKI – Bestiarium Romana Brandstaettera. Zwierzęta w wyobraźni poety


Cena brutto: 7,00 PLN

Zwierzęta pojawiają się w tekstach Romana Brandstaettera we fragmentach opisów i narracji. Podczas gdy człowiek wprowadza chaos w świecie poety, zwierzęta zwiększają jego harmonię. Brandstaetter posługuje się przede wszystkim obrazami stworzeń latających, w szczególności ptaków. Świat zwierząt pomaga mu czytać «księgę natury» i dostrzegać w niej obecność Boga. Poeta odwołuje się do różnych tradycji, jak judaizm i chrześcijaństwo, oraz do mitologii. Obrazy zwierząt pojawiają się również we wspomnieniach poety i są inspirowane jego biografią. Ich znaczenie można zrekonstruować przez odniesienie do sztuki kontrapunktu. Inspiracją symboliki zwierząt często okazuje się pobyt poety w konkretnym miejscu geograficznym. W dziełach Brandstaettera stworzenia pobudzają nowe wymiary wyobraźni i duchowości.

Słowa kluczowe: bestiarium, poezja dwudziestowieczna, ptaki, franciszkanizm, kontrapunkt

Tezy początkowego fragmentu artykułu zostały ustnie przedstawione na konferencji „Świat kultury Romana Brandstaettera w 25. rocznicę odejścia pisarza”, zorganizowanej 27 XI 2012 przez Instytut Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Kontakt:
Zakład Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
ul. Kurta Obitza 1,
10-725 Olsztyn
Telefon: +48 89 5246330

E-mail: zbigni@gmail.com
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=276&catid=78&Itemid=9Pliki do pobrania:

» 102.Chojnowski.content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887