zobacz powiększenie


Jessica PIERCE, Marc BEKOFF – Przywrócić dziką sprawiedliwość. Co wiemy o sprawiedliwości w społecznościach zwierzęcych i dlaczego ma ona znaczenie (tłum. D. Chabrajska)

Zjawisko sprawiedliwości społecznej u zwierząt zaczyna budzić zainteresowanie wielu dyscyplin akademickich. Sprawiedliwość stanowi ważny obszar badań, który może pomóc w wyjaśnieniu dynamiki społecznej wśród osobników żyjących w zwartych grupach, jak również interakcji społecznych, jakie zachodzą między osobnikami spotykającymi się tylko sporadycznie. W obecnym artykule prezentujemy ogólny zarys dotychczasowej wiedzy na temat sprawiedliwości społecznej u zwierząt i proponujemy, pewien kierunek dla badań realizowanych w przyszłości. Proponujemy definicje robocze kluczowych pojęć, zarysowujemy kilka najistotniejszych pytań z tego obszaru badań i analizujemy pewne wyzwania łączące się z namysłem nad sprawiedliwością społeczną u zwierząt, jak również ewentualne rezultaty, do jakich mogą doprowadzić proponowane przez nas badania. W konkluzji wskazujemy, dlaczego kontynuowanie badań nad poznaniem u zwierząt i nad ich zachowaniami społecznymi ma istotne etyczne implikacje dla traktowania zwierząt przez człowieka.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość społeczna, zwierzęta, dzika sprawiedliwość, zabawa, prospołeczność, niewola, bezstronność, awersja do nierównego traktowania, etyka, empatia, współpraca, moralność, ssaki naczelne, psowate, etologia kognitywna

Pierwodruk: Jessica Pierce & Marc Bekoff, Wild Justice Redux: What We Know About Social Justice in Animals and Why It Matters, „Social Justice Research” 25(2012) nr 2, s. 122-139; DOI 10.1007/s11211-012-0154-y. © Springer Science+Business Media, LLC 2012. With kind permission from Springer Science+Business Media B.V.

Kontakt:
Jessica Pierce,
Center for Bioethics and Humanities,
University of Colorado Health Sciences,
Denver, Colorado, 80540, USA
E-mail: jessicapierce.net@gmail.com
http://jessicapierce.net/?page_id=2

Marc Bekoff,
Department of Ecology and Evolutionary Biology, Ramaley Hall,
The University of Colorado,
Boulder, Colorado, 80309-0334, USA
http://www.psychologytoday.com/experts/marc-bekoff-phd
http://ebio.colorado.edu/index.php/people-faculty/people-emeritus?view=employee&id=41

http://www.ethologicalethics.orgPliki do pobrania:

» 102.Pierce.content.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887