zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-05Gerald J. BEYER – Jan XXIII i Jan Paweł II. Papieże praw człowieka (tłum. D. Chabrajska)


Cena brutto: 7,00 PLN

Papieże Jan XXIII i Jan Paweł II zaliczani są w poczet najważniejszych papieży czasów nowożytnych. Zostali oni kanonizowani również ze względu na swój ogromny wkład w dzieje Kościoła i świata. Do wielkich zasług tych papieży należy rozwijanie nauczania Kościoła katolickiego na temat praw człowieka, któremu to nauczaniu towarzyszyła ich troska o powszechne poszanowanie tych praw na całym świecie. Obecny artykuł przedstawia główne wątki myśli Jana XXIII i Jana Pawła II dotyczącej praw człowieka i podkreśla jej nowatorski wpływ na katolicką tradycję promocji tych praw. Autor wskazuje też na szczególne filozoficzne i teologiczne akcenty obecne w społecznym nauczaniu głoszonym przez obu papieży. Dziedzictwo ich myśli dotyczącej praw człowieka zostało przeanalizowane w konkretnych kontekstach, których dotyczyło; ukazane przy tym zostały zasługi Jana XXIII i Jana Pawła II dla promocji praw człowieka w dwudziestym wieku.

W zakończeniu autor w heurystyczny sposób wskazuje, w jakich wymiarach dziedzictwo Jana XXII i Jana Pawła II dotyczące praw człowieka nadal stanowi wyzwanie dla katolików i wszystkich ludzi dobrej woli w dzisiejszym świecie. Pod wieloma względami Kościół i świat nie realizują w pełni apelu Jana XXII i Jana Pawła II o promocję ludzkiej godności i praw przysługującym wszystkim ludziom.

Słowa kluczowe:
Jan XXIII, Jan Paweł II, prawa człowieka, katolicka teoria praw człowieka, prawa gospodarcze, prawa ludzi pracy, prawo naturalne a prawa człowieka, godność ludzka, wolność religijna, Dignitatis humanae, prawo do życia, kara śmierci

Kontakt:
Department of Theology and Religious Studies, Villanova University,
Saint Augustine Center 229, 800 Lancaster Avenue, Villanova, Pennsylvania 19085, USA
Email: gerald.beyer@villanova.edu
Tel.: +1 610 5197696
http://villanova.academia.edu/GeraldBeyerPliki do pobrania:

» Beyer_pol.pdf
» Beyer_ang.pdf
» Beyer_ang_106.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887