zobacz powiększenie


Inka DOWLASZ – Terapia i teatr. Na marginesie spektaklu Bici biją w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie


Cena brutto: 7,00 PLN

Autorka, reżyser i psycholog, na przykładzie spektakli teatralnych, które powstały w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, opowiada o głównych założeniach swojej pracy, w której kontynuuje program Terapii przez Sztukę w Teatrze Ludowym, zapoczątkowany przez Jerzego Fedorowicza. Konstrukcja jej scenariuszy odwołuje się do układu zdarzeń antycznej tragedii opisanego przez Arystotelesa, a także do współczesnej psychologii. Reżyserowane przez nią spektakle stanowią punkt wyjścia do rozmowy z publicznością o skutkach kontrowersyjnych zachowań, nieprzemyślanych decyzji, uzależnień, przemocy czy braku tolerancji. Spektakle i prowadzone przez nią warsztaty to teren poszukiwań skutecznych dróg twórczego przekształcania lęków, agresji, kompleksów i frustracji. Artykuł opowiada, jakimi środkami autorka stara się zbliżyć sztukę do dobrze przeprowadzonej interwencji terapeutycznej.

Słowa kluczowe: Terapia przez Sztukę, reżyseria, terapia, Teatr Ludowy

Kontakt: Teatr Ludowy,
Osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków
E-mail: inkadowlasz@gmail.com
www.ludowy.pl
www.inkadowlasz.cba.plPliki do pobrania:

» Dowlasz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887