zobacz powiększenie


Inka DOWLASZ – Terapia i teatr. Na marginesie spektaklu Bici biją w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie


Cena brutto: 7,00 PLN

Autorka, reżyser i psycholog, na przykładzie spektakli teatralnych, które powstały w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, opowiada o głównych założeniach swojej pracy, w której kontynuuje program Terapii przez Sztukę w Teatrze Ludowym, zapoczątkowany przez Jerzego Fedorowicza. Konstrukcja jej scenariuszy odwołuje się do układu zdarzeń antycznej tragedii opisanego przez Arystotelesa, a także do współczesnej psychologii. Reżyserowane przez nią spektakle stanowią punkt wyjścia do rozmowy z publicznością o skutkach kontrowersyjnych zachowań, nieprzemyślanych decyzji, uzależnień, przemocy czy braku tolerancji. Spektakle i prowadzone przez nią warsztaty to teren poszukiwań skutecznych dróg twórczego przekształcania lęków, agresji, kompleksów i frustracji. Artykuł opowiada, jakimi środkami autorka stara się zbliżyć sztukę do dobrze przeprowadzonej interwencji terapeutycznej.

Słowa kluczowe: Terapia przez Sztukę, reżyseria, terapia, Teatr Ludowy

Kontakt: Teatr Ludowy,
Osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków
E-mail: inkadowlasz@gmail.com
www.ludowy.pl
www.inkadowlasz.cba.plPliki do pobrania:

» Dowlasz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887