zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-03Ks. Dariusz DZIADOSZ – Czy Bóg Starego Testamentu ma surowe oblicze? Hebrajska Biblia a przemoc


Cena brutto: 7,00 PLN

Problem przemocy na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu należy do najtrudniejszych kwestii teologicznych, z jakimi od wieków borykają się nie tylko egzegeci, ale też wyznawcy judaizmu, a przede wszystkim opierający się na nauce Chrystusowej Ewangelii chrześcijanie. Niewątpliwie lektura niektórych tekstów biblijnych jest źródłem wielu kontrowersji z uwagi na obecne w nich drastyczne sceny gwałtu i okrucieństwa. Jeszcze więcej wątpliwości i pytań budzą surowe prawa nakazujące członkom narodu wybranego przemoc wobec obcych ludów i innowierców. Największy problem stanowi jednak interpretacja tych tradycji, które przemoc wiążą bezpośrednio lub pośrednio z Bogiem JHWH. Poszukiwanie właściwego klucza interpretacyjnego do tych trudnych tradycji stanowi treść kolejnych etapów artykułu. Autor omawia ponadto biblijną genezę gwałtu i okrucieństwa, ich najważniejsze przejawy oraz formy, a także starotestamentowy obraz Boga JHWH widziany przez pryzmat przemocy.

Słowa kluczowe: przemoc, wojna JHWH, klątwa, okrucieństwo

Kontakt: Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych i Dydaktycznych Starego Testamentu, Instytut Studiów Biblijnych, Wydział Teologii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: dariuszdzi@op.pl
http://www.kul.pl/ks-dr-hab-dariusz-dziadosz,art_446.htmlPliki do pobrania:

» Dziadosz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887