zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-22Tomasz FERENC – Obraz – kultura – okrucieństwo. Fotografia i współczesna ikonosfera przemocy


Cena brutto: 7,00 PLN

Relacje obrazu i przemocy należy analizować w różnych teoretycznych perspektywach i kontekstach. Za każdym razem relacja taka przybiera odmienną formę, czemu innemu służy i wywołuje odmienne skutki. Wraz z pojawieniem się fotografii zjawisko przemocy ikonicznej uzyskało nową intensywność. Obraz reprodukowany mechanicznie stał się łatwy do dystrybucji, wprowadzono go do powszechnego, masowego obiegu. Kolejną rewolucyjną zmianę spowodowało upowszechnienie się internetowej sieci. W tekście podjęto próbę zarysowania dynamiki tego kulturowego fenomenu, ukazującą go na przykładzie fotografii artystycznej, pamiątkowej, reklamowej oraz reporterskiej.

Słowa kluczowe: przemoc, fotografia, sztuka, fotoreportaż, reklama, fotomobbing, Internet

Kontakt: Katedra Socjologii Sztuki, Instytut Socjologii,
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki,
ul. Rewolucji 1905 r., 90-214 Łódź
E-mail: tomasz.ferenc@wp.pl
Tel.: +48 42 6355092
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/ferenc.htmlPliki do pobrania:

» Ferenc.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887