zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-21Anna KAWALEC – Tragedia w świecie przymusu kulturowego


Cena brutto: 7,00 PLN

Tezą artykułu jest postulatywnie brzmiąca fraza: Tragedia jest niezbędnym dla współczesnej kultury typem sztuki. Na podstawie Ireny Sławińskiej analiz tragedii autorka twierdzi, że dziś tragedia ulega presji tej kultury, którą cechuje znoszenie niewygodnych dla niej granic. Koncepcja tragedii, do której odwołuje się autorka, przekracza ciasne granice znaczeń genologicznych ku wymiarom kulturowym i filozoficzno-religijnym; ukazuje tym samym wartość egzystencjalnie ważną i kulturotwórczą tragedii o źródłowych cechach sztuki katartycznej.

Słowa kluczowe: performing arts, sztuki katartyczne, tragedia, presja kultury

Kontakt:
Katedra Teorii Kultury i Sztuki, Instytut Kulturoznawstwa,
Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-612 Lublin, Poland
E-mail: http://www.kul.pl/kontakt,art_16567.html
http://pracownik.kul.pl/anna.kawalecPliki do pobrania:

» Kawalec.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887