zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-12Kamil KOPANIA – Tradycja, aktualizacja i obrazowanie męki Zbawiciela. Andrzeja Bielawskiego Droga krzyżowa dla zgromadzenia sióstr niepokalanek z Burakowa


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł jest analizą Drogi Krzyżowej autorstwa Andrzeja Bielawskiego, wykonanej w 1984 roku w technice suchej igły na zlecenie sióstr Niepokalanek z Burakowa pod Warszawą. W toku wywodu starano się dowieść, że artysta, posługując się tradycyjnym, ugruntowanym w ikonografii pasyjnej kanonem scen, stworzył współczesną (w odniesieniu do lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku) i zarazem ponadczasową wizję męki Chrystusa, wolną od przerysowanej symboliki i aż nadto czytelnych metafor. Co więcej, pracując nad cyklem Męki Pańskiej, Bielawski w ciekawy i twórczy sposób odniósł się do sztuki dawnej, przede wszystkim do średniowiecznych sposobów obrazowania cierpień Zbawiciela.

Wkładka

Słowa kluczowe: Andrzej Bielawski, Droga krzyżowa, Męka Pańska, Pasja, sztuka lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku

Kontakt:
Zakład Historii Sztuki i Kultury Dawnej, Instytut Historii Sztuki,
Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
E-mail: kamilkopania@uw.edu.pl
http://www.ihs.uw.edu.pl/spis-pracownikow/kamil-kopania/
https://uw.academia.edu/KamilKopaniaPliki do pobrania:

» Kopania.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887