zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-12Kamil KOPANIA – Tradycja, aktualizacja i obrazowanie męki Zbawiciela. Andrzeja Bielawskiego Droga krzyżowa dla zgromadzenia sióstr niepokalanek z Burakowa


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł jest analizą Drogi Krzyżowej autorstwa Andrzeja Bielawskiego, wykonanej w 1984 roku w technice suchej igły na zlecenie sióstr Niepokalanek z Burakowa pod Warszawą. W toku wywodu starano się dowieść, że artysta, posługując się tradycyjnym, ugruntowanym w ikonografii pasyjnej kanonem scen, stworzył współczesną (w odniesieniu do lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku) i zarazem ponadczasową wizję męki Chrystusa, wolną od przerysowanej symboliki i aż nadto czytelnych metafor. Co więcej, pracując nad cyklem Męki Pańskiej, Bielawski w ciekawy i twórczy sposób odniósł się do sztuki dawnej, przede wszystkim do średniowiecznych sposobów obrazowania cierpień Zbawiciela.

Wkładka

Słowa kluczowe: Andrzej Bielawski, Droga krzyżowa, Męka Pańska, Pasja, sztuka lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku

Kontakt:
Zakład Historii Sztuki i Kultury Dawnej, Instytut Historii Sztuki,
Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
E-mail: kamilkopania@uw.edu.pl
http://www.ihs.uw.edu.pl/spis-pracownikow/kamil-kopania/
https://uw.academia.edu/KamilKopaniaPliki do pobrania:

» Kopania.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887