zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-14Dobrosław KOT – Między rozmową a sporem. Próba fenomenologii dialogicznej


Cena brutto: 7,00 PLN

Spór i rozmowa stoją w wyraźnej opozycji. W filozofii spotkania rozmowa jest wyrazem relacji dialogicznej, natomiast spór to miejsce walki. Rozmowa jest sposobem wyrażnia relacji Ja–Ty, podczas gdy spór przynależy do świata Ja–To. Fenomenologiczna analiza sporu ukazuje pewne jego dialogowe miejsca. Nawet jeśli sporowi daleko do relacji dialogicznej, to wyrasta on z dialogowej koncepcji podmiotowości biorących udział w sporze. Obok dialogiczności obecnej w tradycji filozofii spotkania (Buber, Lévinas) istnieje tradycja myślenia o dialogowości (Bachtin). Dzięki Bachtinowskiej koncepcji polifonii wewnętrznych głosów można lepiej zrozumieć istotę sporu i jego dialogowe momenty oraz dialogiczne konsekwencje. Ostatecznie spór jako rozbicie jedności podmiotu na niezależne, wewnętrzne głosy, może doprowadzić – poprzez dialogiczne przywrócenie jedności Ja i Ty – do odsłonięcia prawdy.

Słowa kluczowe: spór, rozmowa, dialogiczność, dialogowość, Ja–Ty, przemoc, walka, prawda

Kontakt:
Katedra Filozofii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
E-mail: dobrokot@interia.pl
Tel.: 12 2937572
http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-ekonomii-i-stosunkow-miedzynarodowych/wydzial/katedry/katedra-filozofii/pracownicy/dr-dobroslaw-kot.htmlPliki do pobrania:

» Kot.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887