zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-18Manfred SPIEKER – Ku medycynie pragnień? Sztuczne zapłodnienie a godność człowieka (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN

Autor przedstawia prowadzoną w Niemczech dyskusję na temat antropologicznych, etycznych, prawnych, psychologicznych i socjologicznych aspektów technik wspomaganego rozrodu, oceniając je z punktu widzenia osobowej godności człowieka. Przedstawia argumenty na rzecz tezy, że embrion posiada ludzką godność i dlatego jest podmiotem prawa. Wskazuje również, że poczęcie dziecka w akcie seksualnym stanowi prawo zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Podejmuje też namysł nad medycyną współczesną, której celem w coraz mniejszym stopniu jest leczenie chorób, a coraz częściej służy ona spełnianiu pragnień człowieka, na przykład pragnienia rodziców, by posiadać dziecko. Autor dostrzega jednak wśród niemieckich specjalistów z dziedziny medycyny, etyki i prawa dokonującą się obecnie zmianę stosunku do wspomaganego rozrodu: od bezkrytycznej akceptacji ku rozpoznawaniu jego negatywnych aspektów i poddawaniu ich pod społeczną dyskusję. Wśród idei, które przyczyniły się do tej zmiany, wymienia obok moralnego nauczania Kościoła katolickiego zarówno poglądy przedstawicieli Kościołów protestanckich, jak i badaczek z kręgu myśli feministycznej.

Słowa kluczowe: zapłodnienie in vitro, medycyna pragnień, osoba, godność, prawa człowieka, feminizm

Kontakt:
Institut für Katholische Theologie, Universität Osnabrück, Villa Zangenberg, Schloßstraße 4, 49074 Osnabrück, Germany
E-mail: mspieker@uni-osnabrueck.dePliki do pobrania:

» Spieker.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887