zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-15Tomasz ŻURADZKI – Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych


Cena brutto: 7,00 PLN

Przemocy jest coraz mniej – zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojen. Na przykładzie trzech konfliktów zbrojnych z ostatnich lat zastanawiam się, czy decydenci powinni prowadzić działania zbrojne w taki sposób, by zminimalizować całkowitą liczbę ofiar. Pokazuję, że ani obowiązujące obecnie normy prawa międzynarodowego, ani osądy moralne na temat dopuszczalności stosowania przemocy nie wymagają od decydentów ograniczania całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych w każdym przypadku.

Słowa kluczowe: wojna sprawiedliwa, przemoc, ofiary, prawo konfliktów zbrojnych, wojna w Zatoce Perskiej, interwencja NATO w Kosowie, interwencja Izraela w Strefie Gazy

Kontakt:
Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
E-mail: t.zuradzki@uj.edu.pl
http://tomaszzuradzki-pl.weebly.com/

Prace nad artykułem zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS5/01152.Pliki do pobrania:

» Zuradzki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887