zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-2-106-15Tomasz ŻURADZKI – Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych


Cena brutto: 7,00 PLN

Przemocy jest coraz mniej – zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojen. Na przykładzie trzech konfliktów zbrojnych z ostatnich lat zastanawiam się, czy decydenci powinni prowadzić działania zbrojne w taki sposób, by zminimalizować całkowitą liczbę ofiar. Pokazuję, że ani obowiązujące obecnie normy prawa międzynarodowego, ani osądy moralne na temat dopuszczalności stosowania przemocy nie wymagają od decydentów ograniczania całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych w każdym przypadku.

Słowa kluczowe: wojna sprawiedliwa, przemoc, ofiary, prawo konfliktów zbrojnych, wojna w Zatoce Perskiej, interwencja NATO w Kosowie, interwencja Izraela w Strefie Gazy

Kontakt:
Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
E-mail: t.zuradzki@uj.edu.pl
http://tomaszzuradzki-pl.weebly.com/

Prace nad artykułem zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS5/01152.Pliki do pobrania:

» Zuradzki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887