zobacz powiększenie


PRZEMOC Nr 2 (106)


Cena brutto: 20,00 PLN

ETHOS
Rok 27
2014 nr 2(106)

PRZEMOC

OD BIBLII HEBRAJSKIEJ – DO PRAW CZŁOWIEKA

PROBLEM PRZEMOCY

DIALOG FILOZOFÓW

WYJAŚNIĆ FENOMEN PRZEMOCY

POLA PRZEMOCY

OKIEŁZNAĆ PRZEMOC

OBRAZ A PRZEMOC

MYŚLĄC OJCZYZNA...

 • John DONNE – Nunc lento sonitu dicunt, morieris. A dzwon, łagodnie innemu bijąc, do mnie mówi: Umrzeć musisz. Medytacja XVII z Devotions Upon Emergent Occasions (tłum. D. Chabrajska)

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Anna IRSAK – Zakres badań biomedycznych a status zarodka ludzkiego (rec. W. Galewicz, Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013)
 • Ks. Janusz MARIAŃSKI – O religii i moralności (rec. R. Boguszewski, Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia? Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012)
 • Propozycje „Ethosu” (S. Baron-Cohen, Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, Smak Słowa; Pięknie jest służyć. Dziedzictwo duchowe Jana Pawła II, red. ks. A. Dobrzyński, Fundacja Jana Pawła II–Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu; Moc i piękno wiary. Credo w katechezach środowych Jana Pawła II, red. ks. A. Dobrzyński, Fundacja Jana Pawła II–Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu)

SPRAWOZDANIA

 • Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Czy świat osób się powiększa? (Konferencja „Personhood Beyond the Human”, Yale University, New Haven, Connecticut, USA, 6-8 XII 2013)
 • Jolanta PROCHOWICZ – Filozofia i literatura (LVI Tydzień Filozoficzny, KUL, Lublin, 10-13 III 2014)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Dramat Ukrainy 2014

BIBLIOGRAFIA

 • Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek – O przemocy. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978–2014 (oprac. Maria FILIPIAK)

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
 3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
 4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
 5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
 6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
 7. Prefix DOI 10.12887