zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-15Radosław BOMBA – Humanistyka cyfrowa pomiędzy utopią a nowym paradygmatem? Wstęp do analityki kulturowej Lva Manovicha


Cena brutto: 7,00 PLN

W prezentowanym tekście podejmuję namysł nad znaczeniem i rolą humanistyki cyfrowej we współczesnych naukach humanistycznych. W toku analiz staram się odpowiedzieć na tytułowe pytanie, na ile nowe koncepcje badawcze są nowym paradygmatem, a na ile wizją utopijną. W swoich rozważaniach skupiam się głównie na metodzie opracowanej przez Lva Manovicha, określanej mianem analityki kulturowej. Mój wybór tej właśnie metody związany jest z faktem, że jako jedna z pierwszych proponuje ona szerokie wykorzystanie mediów cyfrowych w badaniu kultury. Analityka kulturowa Lva Manovicha jednocześnie reprezentuje humanistykę cyfrową drugiej fali, wykraczającą poza kwestie cyfryzacji i digitalizaji i poszukującą nowych zastosowań mediów cyfrowych w badaniach kultury. Wszystko to sprawia, że analityka kulturowa zarazem doskonale oddaje główne zagadnienia oraz problemy współczesnej humanistyki cyfrowej.

Słowa kluczowe: humanistyka cyfrowa, analityka kulturowa, Lev Manovich, paradygmat w humanistyce, utopia, media cyfrowe w badaniu kultury

Kontakt: Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, Instytut Kulturoznawstwa,
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4,
20-031 Lublin

E-mail: radoslawbomba@gmail.com
Tel. 81 5372775
http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/archives/76
http://rbomba.plPliki do pobrania:

» Bomba.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887