zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-10Aleksandra CHOMIUK – Utopie współczesnej prozy fantastyczno-naukowej


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł jest opisem związków myśli utopijnej z trzema nurtami polskiej powojennej prozy fantastyczno-naukowej: fantastyką okresu socrealizmu, fantastyką społeczną oraz historiami alternatywnymi. Wszystkie one wyrastają z aktualnych w czasie ich powstania problemów społeczno-politycznych, a jednocześnie każdy z nich aktywizuje inny aspekt naukowości fantastyki literackiej. Dla nurtu socrealistycznego wiodąca w kreowaniu świata przedstawionego jest technika wspierana przez dokonania fizyki i astrofizyki. Dla modeli świata zawartych w powieściach nurtu społecznego punkt odniesienia stanowi socjologia, a także socjoinżynieria i bioinżynieria, jako odmiany praktycznej wiedzy o społecznym melioryzmie. Natomiast kontekstem opowieści o alternatywnych nurtach dziejów, stawiających pytania o determinanty procesu historycznego i demaskujących mechanizmy dziejotwórcze, jest filozofia historii.

Słowa kluczowe: utopia, socrealizm, fantastyka socjologiczna, historia alternatywna

Kontakt: Zakład Teorii Literatury, Instytut Filologii Polskiej,
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A,
20-031 Lublin

E-mail: aleksandra@poczta.umcs.lublin.pl
Tel. 81 5372843
http://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,428,pl.htmlPliki do pobrania:

» Chomiuk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887