zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-11Andrzej DRÓŻDŻ – Książka w perspektywie utopijnych zadań pedagogiki sowieckiej z lat 1917-1939


Cena brutto: 7,00 PLN

Zwycięstwo utopijnych instytucji politycznych w Związku Radzieckim wpłynęło na transformację systemu książki w tym państwie. Transformacja ta odzwierciedlała również utopijny charakter realizowanego systemu politycznego. Autor przedstawia istotę tej transformacji na przykładach bolszewickiej cenzury i propagandy czasów stalinowskich, wskazując, że jej korzenie tkwią raczej w historii politycznych mitów niż w społecznym utopizmie.

Słowa kluczowe: utopia, stalinizm, cenzura, selekcje książek, utopijny system książki, bolszewizm w latach 1917-1939, wielki terror

Kontakt: Katedra Czytelnictwa i Bibliotekarstwa, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

E-mail: drozdzandrzej@gmail.com

http://www.andrzej-drozdz.edu.plPliki do pobrania:

» Drozdz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887