zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-13Ks. Marcin FERDYNUS – Sen o nieśmiertelności


Cena brutto: 7,00 PLN

Przedłużanie życia należy do najbardziej ekscytujących obszarów rozwijającej się obecnie nauki, lecz jest to zarazem obszar generujący liczne problemy. Osiągnięcia współczesnej medycyny wraz z możliwościami nanotechnologii pozwalają ingerować w naturę ludzką w takim stopniu, w jakim nigdy wcześniej nie było to możliwe. Zwolennicy działań tego rodzaju obiecują wybawienie od wszelkich genetycznych wad i niedoskonałości, przekonując, że projekt biologicznej nieśmiertelności zostanie wkrótce zrealizowany. Celem artykułu jest próba zastanowienia się nad tym, czy szybki postęp współczesnej medycyny jest w stanie sprawić, że człowiek już nigdy nie będzie umierał. Przywołane w artykule strategie przedłużania życia, biologiczne teorie starzenia, a także refleksje na temat nieuchronności ludzkiego przemijania wskazują, że ambicje medycyny, które mają na celu przedłużanie życia ludzkiego w nieskończoność, stanowią przejaw myślenia utopijnego.

Słowa kluczowe: przedłużanie życia, biologiczna nieśmiertelność, natura ludzka, transhumanizm

Kontakt: Katedra Etyki Szczegółowej, Institytut Filozofii Teoretycznej,
Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin

E-mail: marcin.ferdynus@wp.pl
http://pracownik.kul.pl/marcinferdynus/zyciorysPliki do pobrania:

» Ferdynus.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887