zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-09Wojciech KUDYBA – Utopijni święci. Figura mesjasza w prozie polskiej po roku 1989


Cena brutto: 7,00 PLN

Figura mesjasza często powraca w polskiej prozie literackiej dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Pojawia się w dwudziestowiecznych powieściach, jak Listy Nikodema Jana Dobraczyńskiego, Jezus z Nazarethu Romana Brandstaettera czy Opowieści ewangelistów Zenona Kosidowskiego. Wśród powieści powstałych w dwudziestym pierwszym wieku, które wykorzystują ten motyw, można wymienić Pannę Ferbelin Stefana Chwina i Jerzego Sosnowskiego Instalację Idziego.

Polska proza literacka po roku 1989 realizuje nowy model odniesienia do tekstu biblijnego. Tekst powieści nie stanowi już prostej egzegezy tekstu Pisma Świętego, a jego związek ze źródłową inspiracją jest raczej luźny. Przykładami mogą być omawiane w artykule powieści Chwina i Sosnowskiego. Odzwierciedlają one dwa sposoby wykorzystania Biblii jako literackiej inspiracji: Chwin opiera się wprost na tekstach biblijnych, ale bohaterowie jego powieści skłaniają się raczej ku duchowości New Age, Sosnowski zaś często parafrazuje teksty biblijne w celu wyrażenia ich duchowego przekazu we współczesnym, codziennym języku.

Słowa kluczowe: współczesna polska proza literacka, figura mesjasza, figura świętego, Biblia jako inspiracja literacka, Jerzy Sosnowski, Stefan Chwin

Kontakt: Katedra Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej,
Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

E-mail: w.kudyba@uksw.edu.pl
Tel. 22 5618903
http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/279Pliki do pobrania:

» Kudyba.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887