zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-16Marcin LACHOWSKI – Jeff Wall i Andreas Gursky. Fotograficzne interpretacje nowoczesnej architektury w świetle teorii przestrzeni i miejsca


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł zawiera próbę analizy dwóch fotografii: Morning Cleaning (1999) Jeffa Walla oraz Paris, Montparnasse (1993) Andreasa Gursky’ego w świetle interpretacji kategorii przestrzeni i miejsca w dwudziestowiecznych teoriach architektury. Analizowane fotografie przedstawiają znane przykłady architektury modernistycznej: pawilon wystawowy Ludwiga Miesa van der Rohego w Barcelonie (1929) oraz budynek mieszkalny Maine-Montparnasse II, zaprojektowany i zrealizowany między rokiem 1959 a 1964 przez Jeana Dubuissona. W obu przypadkach fotograficzna prezentacja nie stanowi jednak bezpośredniej rejestracji, lecz wyraża szczególny sposób przedstawienia: mamy to do czynienia z „fotografią inscenizowaną” oraz ze starannym montażem detali w trakcie opracowania cyfrowego.

Artykuł odwołuje się do różnorodnych koncepcji ujmujących architekturę w relacji do przestrzeni i miejsca (od Le Corbusiera do Kennetha Framptona) – interpretacje fotografii wykonanych przez współczesnych artystów zostały podjęte w tych właśnie kategoriach. Zestawienie wyobrażeń architektury modernistycznej i współczesnych konwencji fotograficznych prowadzi do odczytania szczególnych znaczeń wpisanych w fotografie. Kadr fotograficzny ujmuje w pierwszym przypadku precyzyjnie opracowaną kompozycję i ujawnia fenomenologiczne, „ucieleśnione spojrzenie” fotografa; w przypadku drugiej fotografii wyraża on zaś refleksję nad globalnym wymiarem obrazowania i „serialności przestrzeni”, możliwą dzięki starannej aranżacji. Artykuł jest próbą przedstawienia współczesnej fotografii, poszukującej wizualnego ekwiwalentu dla antropologicznych rozważań nad naturą „przestrzeni” i „miejsca”.

Słowa kluczowe: Jeff Wall, Andreas Gursky, Le Corbusier, Kenneth Frampton, fenomenologia przestrzeni, kategoria miejsca, teoria architektury, Martin Heidegger

Kontakt: Zakład Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej, Instytut Historii Sztuki,
Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski,
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

E-mail: mw.lachowski@uw.edu.pl
http://www.ihs.uw.edu.pl/spis-pracownikow/marcin-lachowski/Pliki do pobrania:

» Lachowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887