zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-08Mariusz M. LEŚ – Topos utopii a topologia narracji


Cena brutto: 7,00 PLN

W artykule opisana została ewolucja strategii narracyjnych wykorzystywanych przez pisarzy tworzących tradycję utopii. Autor traktuje utopię jako topos, co pozwala łączyć w toku analizy teorię fikcji oraz narracji z włączeniem ich ideologicznego wymiaru. Rozważania prowadzą do wniosku, że strategie narracyjne ujmowane w metaforyce przestrzennej (w odniesieniu do centrum, tendencji odśrodkowych oraz płynnych przekształceń) umożliwiają użyteczną modulację utopijnej dyskusji o wartościach oraz zachowanie ciągłości utopijnego toposu.

Słowa kluczowe: utopia, dystopia, narratologia, ideologia narracji

Kontakt: Zakład Teorii i Antropologii Literatury,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku,
pl. Uniwersytecki 1, p. 57,
15-420 Białystok

E-mail: m.les@uwb.edu.pl
Tel. 85 7457454
http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=113Pliki do pobrania:

» Les.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887