zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-12Stankomir NICIEJA – Utopijne wizje pragmatycznych Anglików. Utopia w angielskiej tradycji literackiej


Cena brutto: 7,00 PLN

W artykule przedstawiony został rozwój gatunku angielskiej utopii literackiej w okresie czterech stuleci, począwszy of publikacji Utopii Thomasa More’a w roku 1516, do drugiej połowy dwudziestego wieku. Transformację idei utopijnych w literaturze angielskiej przedstawiano za pomocą analizy kluczowych dzieł literackich reprezentujących gatunek utopii. Jej przedmiotem były między innymi: Nowa Atlantyda Francisa Bacona, Podróże Guliwera Jonathana Swifta oraz powieść 1984 George’a Orwella. Dzieła ta wywarły największy wpływ na rozwój tradycji utopii literackiej i reprezentują różne odmiany tego gatunku, między innymi utopię satyryczną, utopię naukową i antyutopię. Artykuł kończy się krótką analizą powieści Jamesa Hiltona Zagubiony horyzont i podsumowaniem.

Słowa kluczowe: utopia literacka, Utopia, Nowa Atlantyda, Podróże Guliwera, 1984, utopia satyryczna, utopia naukowa, antyutopia, Zagubiony horyzont Jamesa Hiltona

Kontakt: Department of Anglophone Cultures, Institute of English,
University of Opole,
pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

E-mail: stann@uni.opole.pl
Tel. 77 5415923
http://uni.opole.pl/~stann/index/Home.html
http://www.wsf.edu.pl/35070.xmlPliki do pobrania:

» Nicieja.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887