zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-04Ks. Eligiusz PIOTROWSKI - Chrześcijaństwo a utopia w kontekście encykliki Benedykta XVI Spe salvi


Cena brutto: 7,00 PLN

Nadzieja należy do najważniejszych wymiarów ludzkiej egzystencji i przejawia się jako nadzieja na lepszy czas, nadzieja na lepsze życie czy nadzieja na lepszą przyszłość. W encyklice Spe salvi Benedykt XVI sytuuje nadzieję w centrum biblijnego orędzia. Chrześcijanie wierzą głęboko, że „nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5), ponieważ opiera się na zbawczym czynie Boga.

O lepszym przyszłym świecie marzą twórcy utopijnych systemów społeczno-politycznych, którzy usiłują odkryć złotą zasadę powszechnej szczęśliwości, a niektórzy z nich byli wręcz przekonani, że tego dokonali.

Paradoksalnie o utopii mówi się od czasu Thomasa More’a, świętego Kościoła katolickiego, który w swoim najsłynniejszym dziele kreśli (i niewątpliwie krytykuje) pomysł idealnego społeczeństwa. Z jednej strony pokusa stworzenia szczęśliwego, skończonego świata nieobca była wielu chrześcijańskim myślicielom ze św. Augustynem na czele. Z drugiej zaś wielu mistrzów duchowości odrzucało całą doczesność jako niemającą znaczenia dla wieczności, poza tym, że jest ona okazją do zdobycia zasług kwalifikujących do wiecznego szczęścia.

W tym kontekście lektura Spe salvi stanowi okazję do pogłębienia refleksji na temat nadziei, do poszukiwania rozwiązań pokonujących utopijne mrzonki definitywnego spełnienia ludzkości w wymiarze doczesnym, a jednocześnie do ukazania perspektywy zbawienia, które z doczesności czyni treść eschatologicznego spełnienia.

Słowa kluczowe: św. Augustyn, św. Tomasz Morus, Benedykt XVI, utopia, nadzieja, eschatologia, doczesność, przyszłość, wieczność.

Kontakt: Katedra Teologii Dogmatycznej,
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Szczeciński,
ul. Papieża Pawła VI 2,
71-459 Szczecin

E-mail: e.piotrowski@ep.edu.pl
Tel. 91 4441451Pliki do pobrania:

» Piotrowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887