zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-3-107-18Maciej RAJEWSKI – Obozowisko beduińskie. Od modelowej kultury do postmodernistycznej utopii


Cena brutto: 7,00 PLN

Celem artykułu jest charakterystyka dwóch wyjazdów turystycznych do wiosek beduińskich położonych na Egipskiej Pustyni Wschodniej, podjęta w perspektywie odpowiedzi na pytanie, w jakim sensie wioski te wykazują cechy pozwalające zakwalifikować je do miejsc generujących pewien klimat utopijności, a w jakim stanowią mistrzowsko przygotowane kultury modelowe. Analizie tej towarzyszy refleksja, czy oba te aspekty mogą ze sobą korelować i nawzajem wzmacniać swoje oddziaływanie.

Wioski beduińskie można zaliczyć do modelowych kultur, w których prezentuje się turystom styl i warunki życia przedstawicieli określonej społeczności. W obu wioskach oddelegowana z oryginalnych obozowisk grupa Beduinów prezentowała charakterystyczne cechy tradycyjnego sposobu życia na pustyni. O ile pierwszy wyjazd w całości poświęcony był etnograficznej prezentacji beduińskiej kultury, to drugi, w celu przyciągnięcia turystów, oferował różnego rodzaju dodatkowe rozrywki, jak jazda gokartami i quadami czy zwiedzanie w samym „obozowisku” małego terrarium i zoo. W obu przypadkach można było dostrzec tworzenie przez organizatorów utopijnego klimatu „oczarowania”, który opisał Yves Winkin. W żadnym przypadku nie było natomiast możliwe nawiązanie autentycznego kontaktu między turystami a tubylcami.

Słowa kluczowe: obozowisko beduińskie, kultura modelowa, trzecia kultura, utopia, oczarowanie, mit, spektakl, pseudowydarzenie, Yves Winkin, Valene L. Smith, John Urry, antropologia turystyki, postmodernizm

Kontakt: Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa,
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4,
20-031 Lublin

E-mail: maciej_rajewski@yahoo.com
http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/archives/34Pliki do pobrania:

» Rajewski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887