zobacz powiększenie


Andrzej STOFF – Czy sir Tomasz More nadal odmawia?


Cena brutto: 7,00 PLN

Autor nawiązuje do opowiadania Hanny Malewskiej Sir Tomasz More odmawia i postaci sir Thomasa More’a, aby ukazać uniwersalność problemu wolności sumienia i wierności sumieniu. Autor wskazuje na szczególny sens tego tekstu w okresie PRL-u, kiedy Polacy niejednokrotnie znajdowali się w sytuacjach wymagających jednoznacznego opowiedzenia się za prawdą rozpoznaną w sumieniu, mając jednocześnie świadomość, że za swoje decyzje będą zmuszeni ponieść konsekwencje. Ze względu na ten właśnie fakt kolejne wydania opowiadania Malewskiej związane były z historycznymi przełomami w powojennej historii Polski. Autor podkreśla jednak, że „problem sir Thomasa More’a”, czyli problem świadectwa, pozostaje problemem uniwersalnym w każdych okolicznościach, jakkolwiek dzisiejsza rzeczywistość może sprawnie go maskować.

Słowa kluczowe: sir Thomas More, Hanna Malewska, sumienie, prawda, wybór sumienia, świadectwo sumienia, historia Polski po drugiej wojnie światowej

Kontakt: Zakład Teorii Literatury, Instytut Literatury Polskiej,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
ul. Fosa Staromiejska 3,
87-100 Toruń

E-mail: Andrzej.Stoff@umk.pl
Tel. 56 6113537
http://www.ilp.umk.pl/spis-pracownikow/stoff/Pliki do pobrania:

» Stoff.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887