zobacz powiększenie


Andrzej STOFF – Czy sir Tomasz More nadal odmawia?


Cena brutto: 7,00 PLN

Autor nawiązuje do opowiadania Hanny Malewskiej Sir Tomasz More odmawia i postaci sir Thomasa More’a, aby ukazać uniwersalność problemu wolności sumienia i wierności sumieniu. Autor wskazuje na szczególny sens tego tekstu w okresie PRL-u, kiedy Polacy niejednokrotnie znajdowali się w sytuacjach wymagających jednoznacznego opowiedzenia się za prawdą rozpoznaną w sumieniu, mając jednocześnie świadomość, że za swoje decyzje będą zmuszeni ponieść konsekwencje. Ze względu na ten właśnie fakt kolejne wydania opowiadania Malewskiej związane były z historycznymi przełomami w powojennej historii Polski. Autor podkreśla jednak, że „problem sir Thomasa More’a”, czyli problem świadectwa, pozostaje problemem uniwersalnym w każdych okolicznościach, jakkolwiek dzisiejsza rzeczywistość może sprawnie go maskować.

Słowa kluczowe: sir Thomas More, Hanna Malewska, sumienie, prawda, wybór sumienia, świadectwo sumienia, historia Polski po drugiej wojnie światowej

Kontakt: Zakład Teorii Literatury, Instytut Literatury Polskiej,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
ul. Fosa Staromiejska 3,
87-100 Toruń

E-mail: Andrzej.Stoff@umk.pl
Tel. 56 6113537
http://www.ilp.umk.pl/spis-pracownikow/stoff/Pliki do pobrania:

» Stoff.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887