zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-4-108-19Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI – Nauczyciel wolności. Karol Wojtyła–Jan Paweł II o cenie i znaczeniu odzyskania niepodległości przez Polskę


Cena brutto: 7,00 PLN

W artykule przedstawiono temat odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918, który obecny jest w nauczaniu Jana Pawła II. Wychowanie patriotyczne Karola Wojtyły było oparte na żywej pamięci o ofiarach i wyrzeczeniach poniesionych przez jego rodaków, by móc żyć w wolnej Ojczyźnie. Pokolenie Wojtyły, dorastające w niepodległej Polsce, wychowywane było w poszanowaniu wartości nakazujących z poświęceniem bronić niepodległości ojczyzny i ofiarnie pracować dla jej dobra.

Szczególną rolę przypisywał Jan Paweł II zwycięstwu w wojnie polsko-bolszewickiej, która toczyła się w latach 1919-1921 i w której przełomowe znaczenie miała Bitwa Warszawska stoczona w połowie sierpnia 1920 roku. W zwycięstwie tym Papież dostrzegał rezultat solidarności Polaków, którzy znajdowali silne oparcie w wierze katolickiej. Jan Paweł II wskazywał także na osiągnięcia kulturalne, społeczne i ekonomiczne Drugiej Rzeczypospolitej. Nawiązując do dwudziestolecia międzywojennego, ukazywał rodakom potrzebę wzięcia odpowiedzialności za wolność odzyskaną przez polski naród po okresie zniewolenia komunistycznego.

Słowa kluczowe: ojczyzna, niepodległość, niepodległość Polski, Karol Wojtyła–Jan Paweł II, Bitwa Warszawska, ethos wychowania

Kontakt: Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II,
via Cassia 1200,
00189 Rzym, Włochy
E-mail: info@jp2doc.org
Tel. 0039 06 30365181Pliki do pobrania:

» 108Dobrzynski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887