zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-4-108-08John T. HAMILTON – Omnia mea mecum porto. O wygnaniu, kulturze i kruchości życia (tłum. D. Chabrajska)


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł zawiera refleksję nad budzącym lęk doświadczeniem politycznego wygnania i skupia się na problemie konstytucji tożsamości wygnańca oraz kruchości jego relacji do własności – jego dobytku materialnego, ciała, a nawet życia. Przeprowadzone analizy nawiązują do publikowanych wypowiedzi i tekstów trzech autorów: Thomasa Manna, Waltera Benjamina i Herty Müller, którzy odwołują się w nich do stoickiej sentencji „omnia mea mecum porto” w celu wyrażenia odczuć o różnych intencjach oraz implikacjach. Pojawiają się pytania: Czy można kulturę przenieść poza swój kraj rodzinny? Czy może ona wówczas zostać urzeczywistniona, czy też załamuje się pod ciężarem totalitaryzmu? Krótko mówiąc: Czy kultura jest w stanie odnieść się do konkretnych lęków utraconej wspólnoty, do przygodności materialnej i do kruchości egzystencji, która podlega śmierci?

Słowa kluczowe: kruchość, kultura, wygnanie, Thomas Mann, Walter Benjamin, Herta Müller

Kontakt: Department of Germanic Languages and Literatures, Harvard University,
365 Barker Center, 12 Quincy Street, Room 345, Cambridge, Massachusetts, 02138, USA
E-mail: jhamilt@fas.harvard.edu
Tel. +1 617 4951131
http://german.fas.harvard.edu/people/john-hamilton
http://scholar.harvard.edu/johnhamilton/homePliki do pobrania:

» 108Hamilton.pdf
» 108Hamilton_ang.pdf
» Hamilton_ang_108.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887