zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-4-108-09



Leszek KOCZANOWICZ – Angor animi, czyli kultura lęku


Cena brutto: 7,00 PLN

Artykuł jest analizą lęków nowoczesności. Postawiona została w nim teza o istnieniu kultury lęku jako pewnego stanu ducha oddającego przemiany społeczeństwa nowoczesnego. Punktem wyjścia analiz są dwa pojęcia: „angor animi” (termin zaczerpnięty ze słownika medycznego) oraz „bestia” (słowo powracające w opowiadaniu Henry’ego Jamesa Bestia w dżungli). Kategorie te odnoszą się do dwóch rodzajów lęku: pewności unicestwienia i obawy przed codziennością. Oba rodzaje lęku mają swe źródło w niestabilności życia codziennego w nowoczesności. Niestabilność ta sprawia, że powszechne jest poczucie życia na krawędzi otchłani. Skłania nas ono do przyjmowania pesymistycznej wizji teraźniejszości i przyszłości.

Słowa kluczowe: nowoczesność, kultura nowoczesna, lęk, społeczeństwo ryzyka, angor animi

Kontakt: Katedra Psychologii Społecznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 98, 50-357 Wrocław
E-mail: lkoczanowicz@swps.edu.pl
http://www.swps.pl/warszawa/warszawa-uczelnia/warszawa-uczelnia-kadra/336-wroclaw/uczelnia-wrocaw/kadra-wroclaw/6120-wroclaw-kadra-leszek-koczanowicz



Pliki do pobrania:

» 108Koczanowicz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887