zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – Zaproszenie na ucztę. O Giovanniego Realego sztuce budowania wspólnoty


Cena brutto: 7,00 PLN

Autorka wspomina Giovanniego Realego podejście do nauczania i jego niezwykłe umiejętności dydaktyczne, odwołując się do doświadczenia uczestnictwa w wykładzie Profesora na temat Platońskiej Uczty. Omawia także pracę wydawniczą Realego, a zwłaszcza jego zaangażowanie w publikację włoskich przekładów wybitnych dzieł filozoficznych wraz z ich wersją oryginalną. Te dwa obszary działalności włoskiego filozofa zostały ukazane jako środki służące budowaniu wspólnoty osób uprawiających refleksję nad podstawowymi zagadnieniami filozofii.

Słowa kluczowe: Platon, Uczta, zagadnienia filozoficzne, przekład, działalność wydawnicza
Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.plPliki do pobrania:

» 108Mikulska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887