zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – Zaproszenie na ucztę. O Giovanniego Realego sztuce budowania wspólnoty


Cena brutto: 7,00 PLN

Autorka wspomina Giovanniego Realego podejście do nauczania i jego niezwykłe umiejętności dydaktyczne, odwołując się do doświadczenia uczestnictwa w wykładzie Profesora na temat Platońskiej Uczty. Omawia także pracę wydawniczą Realego, a zwłaszcza jego zaangażowanie w publikację włoskich przekładów wybitnych dzieł filozoficznych wraz z ich wersją oryginalną. Te dwa obszary działalności włoskiego filozofa zostały ukazane jako środki służące budowaniu wspólnoty osób uprawiających refleksję nad podstawowymi zagadnieniami filozofii.

Słowa kluczowe: Platon, Uczta, zagadnienia filozoficzne, przekład, działalność wydawnicza
Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.plPliki do pobrania:

» 108Mikulska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887