zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-4-108-03Ks. Tomasz NAWRACAŁA – „Bojaźń Pańska jest źródłem życia” (Prz 14, 27a). Rozwój pojęcia bojaźni Bożej w historii Kościoła


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Chrześcijańskie pojęcie bojaźni Bożej określa postawę człowieka wobec Boga. W postawie tej mieści się z jednej strony poczucie ludzkiej ograniczoności oraz grzeszności, które kontrastuje z wielkością samego Boga: wszechmocny Bóg wzbudza w człowieku poczucie strachu i obawy o przyszłą odpłatę. Z drugiej zaś strony tradycja biblijna wskazywała na konieczność stawania przed Bogiem w doświadczeniu Jego miłości. Bóg jest dla Ojcem dla człowieka, który z miłości otrzymuje przebaczenie grzechów i dar usynowienia. Niniejszy artykuł wskazuje na najważniejsze elementy w rozwoju pojęcia bojaźni, ukazując jej wartość dla życia chrześcijanina i całego Kościoła.

Słowa kluczowe: bojaźń Boża, miłość, sąd, odpłata, wolność, wybór

Kontakt: Zakład Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu, Wydział Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

E-mail: ks.tomn@amu.edu.plPliki do pobrania:

» 108Nawracala.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887