zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-4-108-10Karolina RAKOWIECKA-ASGARI – Wokół kobiety, honoru i seksualności we współczesnym Iranie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł porusza złożony problem seksualności we współczesnym Iranie. Pomimo dyskryminującego kobiety prawa w Republice Islamskiej rozwijają się paralelnie zróżnicowane dyskursy o seksualności, tak tradycyjne, jak i modernistyczne. Odgrywają one nie od dziś istotną rolę w debatach polityczno-społecznych. Ze względu na rozdźwięk między islamską otwartością na seksualne potrzeby człowieka a opresyjną polityką wobec przejawów heterospołecznych zachowań w przestrzeni publicznej szariat wymaga nowych interpretacji dostosowanych do zmieniających się realiów życia społeczeństwa irańskiego. W niektórych dziedzinach życia państwo jest mniej restrykcyjne niż konserwatywne społeczeństwo. Odnajdując powiązania kobiecej seksualności z kulturowymi koncepcjami honoru i pozycji społecznej (nāmus, āberu, heisijat), artykuł ukazuje lęki i napięcia na tym polu wynikające ze współistnienia tradycyjnych regulacji, przemian społecznych i zaniku przestrzennej kontroli kobiet. Wobec uznania kobiecego libido za potencjalnie niszczycielskie oraz powiązania interesu rodziny z płodnością kobiety znalazły się w samym centrum dyskursu władzy w zastosowanym w artykule rozumieniu Michela Foucaulta.

Słowa kluczowe: kobiety w Iranie, nāmus, honor, seksualność w Iranie, współczesny Iran

Kontakt: Zakład Iranistyki, Instytut Orientalistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Podwale 7, 31-118 Kraków

E-mail: k.rakowiecka-asgari@uj.edu.pl
Tel. 12 3704766
http://jagiellonian.academia.edu/KarolinaRakowieckaAsgariPliki do pobrania:

» 108Rakowiecka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887