zobacz powiększenie


Giovanni REALE – Wprowadzenie do Tryptyku rzymskiego (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Poszukując klucza do zrozumienia i właściwej oceny utworu poetyckiego Jana Pawła II Tryptyk rzymski, autor przedstawia argumenty na rzecz hermeneutycznej interpretacji tego tekstu. Omawia następnie problem możliwości wyrażenia pojęć metafizycznych i teologicznych w języku poezji oraz sposoby, w jakie jest to dokonywane. W swoim odczytaniu Tryptyku... autor podkreśla jego wizualny i jednocześnie wizjonerski charakter. Artykuł zamyka refleksja nad powodami powrotu Jana Pawła II do twórczości literackiej. W swoich analizach Reale odwołuje się do takich autorów, jak: Benedtto Croce, Paul Valéry, Thomas S. Eliot i James Hillmann.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, hermeneutyka, metafizyka, teologia, poezja, wizualność, wizjoner, Benedetto Croce, Paul Valéry, Thomas S. Eliot, James Hillmann

Podstawa przekładu: Giovanni R e a l e, Introduzione a „Tritico Romano” di Giovanni Paolo II, w: Giovanni Paolo II, Trittico Romano. Meditazioni. Testo originale polacco a fronte, tłum. G. Miller, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, s. 7-18.Pliki do pobrania:

» 108Reale.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887