zobacz powiększenie


Giovanni REALE – Wprowadzenie do Tryptyku rzymskiego (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Poszukując klucza do zrozumienia i właściwej oceny utworu poetyckiego Jana Pawła II Tryptyk rzymski, autor przedstawia argumenty na rzecz hermeneutycznej interpretacji tego tekstu. Omawia następnie problem możliwości wyrażenia pojęć metafizycznych i teologicznych w języku poezji oraz sposoby, w jakie jest to dokonywane. W swoim odczytaniu Tryptyku... autor podkreśla jego wizualny i jednocześnie wizjonerski charakter. Artykuł zamyka refleksja nad powodami powrotu Jana Pawła II do twórczości literackiej. W swoich analizach Reale odwołuje się do takich autorów, jak: Benedtto Croce, Paul Valéry, Thomas S. Eliot i James Hillmann.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, hermeneutyka, metafizyka, teologia, poezja, wizualność, wizjoner, Benedetto Croce, Paul Valéry, Thomas S. Eliot, James Hillmann

Podstawa przekładu: Giovanni R e a l e, Introduzione a „Tritico Romano” di Giovanni Paolo II, w: Giovanni Paolo II, Trittico Romano. Meditazioni. Testo originale polacco a fronte, tłum. G. Miller, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, s. 7-18.Pliki do pobrania:

» 108Reale.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887