zobacz powiększenie


Josef SEIFERT – W świetle starożytnej mądrości. Wspomnienie o Giovannim Realem (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule przedstawiono osobowość i różne obszary działalności włoskiego uczonego Giovanniego Realego, który zmarł 15 października 2014 roku w wieku 83 lat. Autor ukazuje Realego nie tylko jako wybitnego historyka filozofii, lecz także jako niezależnego myśliciela. Omawia zwłaszcza dyskusję Realego z proponowanym przez uczonych ze szkoły tybingeńskiej odczytaniem dialogów Platona. Twierdzi również, że realistyczna interpretacja pojęcia duszy ludzkiej oraz postaci Demiurga stanowi istotny wkład włoskiego filozofa w badania nad myślą Platona. Opisując zaangażowanie Realego w pracę nauczyciela i wydawcy, autor podkreśla jego współpracę z Międzynarodową Akademią Filozoficzną w Księstwie Liechtenstein.

Słowa kluczowe: historia filozofii, filozofia włoska, tybingeńska szkoła hermeneutyczna, Międzynarodowa Akademia Filozofii w Księstwie Liechtenstein, platonizm, realizm, dusza, Demiurg

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.plPliki do pobrania:

» 108Seifert.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887