zobacz powiększenie


DOI 10.12887/27-2014-4-108-05Antoni SZWED – Lęk jako przejaw ludzkiej wolności w interpretacji Sørena Kierkegaarda


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest ukazanie różnych fenomenów lęku opisanych przez Sørena Kierkegaarda w Pojęciu lęku w relacji do doświadczenia wolności oraz obecnego w tym doświadczeniu moralnego dobra i zła. Dla Kierkegaarda ludzka wolność nie jest założeniem ani aksjomatem służącym wyjaśnieniu istnienia moralności, lecz jest traktowana jako rzeczywistość, która ujawnia się w lęku o zróżnicowanej intensywności. To zaś pokazuje, że pierwotne źródło wolności znajduje się w samej jednostce, a dopiero wtórnie ujawnia się w relacjach interpersonalnych. Lęk jest „możliwością dla możliwości”. Doprowadza on do realizacji pierwszej możliwości, egzystencjalnego skoku w doświadczenie winy lub grzechu. Intensyfikacja lęku, która temu doświadczeniu towarzyszy, skłania do pokonania drugiej możliwości czyli wolności skrępowanej, nie-wolności. W napisanym później Nienaukowym zamykającym post scriptum Kierkegaard pokazywał, że pełnia wolności związana jest z chrześcijańskim sposobem egzystencji.

Słowa kluczowe: lęk, wolność, wolność skrępowana, grzech, wina

Kontakt: Katedra Metafizyki i Ontologii, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, pokój 242, 30-084 Cracow, Poland
E-mail: aszwed@poczta.onet.pl
Tel. +48 12 6626223
http://www.ifis.up.krakow.pl/index.php/antoni-szwedPliki do pobrania:

» 108Szwed.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887