zobacz powiększenie


Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Miarą wszechrzeczy jest dobro. Giovanni Reale jako interpretator myśli zachodniej od Platona do Karola Wojtyły


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor powraca pamięcią do doświadczenia spotkania z prof. Giovannim Realem jako nauczycielem i współpracownikiem. Artykuł koncentruje się jednak przede wszystkim na omówieniu metafizyki osoby – koncepcji odczytanej przez włoskiego filozofa w filozoficznym, teologicznym i literackim dorobku Karola Wojtyły–Jana Pawła II, ujętym jako całość. Reale przedstawił takie podejście do metafizyki jako klucz do zrozumienia i narzędzie przezwyciężenia kryzysu cywilizacji wypływającego między innymi z redukcji osoby do jej relacji społecznych. Autor opisuje również współpracę Realego z Instytutem Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z kwartalnikiem „Ethos” oraz przyjaźń filozofa z ks. prof. Tadeuszem Styczniem.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, metafizyka osoby, kryzys cywilizacji, Tadeusz Styczeń
Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: a.wierzbicki@diecezja.lublin.plPliki do pobrania:

» 108Wierzbicki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20 pkt.
  3. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  4. Prefix DOI 10.12887