zobacz powiększenie


Lęk Nr 4 (108)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 27
2014 nr 4(108)

LĘK

DLACZEGO LĘK?

PROFILE LĘKU

KOMENTATOR MĄDROŚCI
GIOVANNI REALE (1931-2014)

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Jarosław KOZAK – Rozhuśtana wiara (rec. J. Mariański, Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014)
 • Mariusz WALCZAK – Osoba. Ostateczny nośnik sensu (rec. G. Barth, Hermeneutyka osoby, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013)
 • Propozycje „Ethosu” (M. Marzano, Oblicza lęku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013; Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym, red. T. Kośmider, K. Gąsiorek, C. Smuniewski, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2014; Etyka i literatura. Antologia tekstów, red. A. Głąb, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014; J. Baziak, Całe stworzenie. Wiersze wybrane i nowe 1974-2014, Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy–Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2014)

SPRAWOZDANIA

 • Tomasz PECIAKOWSKI – Czy leci z nami pilot? (Konferencja „Intelektualista. Między powołaniem a apostazją”, KUL, Lublin, 3-4 XII 2014)
 • Agata NURZYŃSKA – Alternatywne wizje światów duchowych. Konceptualizacje dawne i współczesne (IV konferencja z cyklu: „Oblicza alternatywnej religijności”, KUL, Lublin,15-16 V 2013)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Mirosława CHUDA – Lęk zabobonny

BIBLIOGRAFIA

 • W obliczu lęku. Bibliografia wypowiedzi papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka (oprac. Maria FILIPIAK)


 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887