zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-20Maciej KASPRZYK, Maciej S. KUDELSKI – Czy należy się obawiać rewolucji w nauce? O przyszłości uprawiania nauki w obrębie szkół badawczych oraz o interdyscyplinarności


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł zawiera syntetyczną prezentację zjawiska lęku przed rewolucjami w nauce. Autorzy koncentrują się na opisie kontekstów, w których pojawiają się lęki tego rodzaju. Interdyscyplinarny charakter badań naukowych stanowi ważną przyczynę tendencji rewolucyjnych w nauce. Opis tego rodzaju tendencji skontrastowany został z konkretnym modelem uprawiania nauki w tak zwanych szkołach.

Słowa kluczowe: rewolucje naukowe, lęk, szkoły naukowe, interdyscyplinarność

Kontakt: Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

E-mail: maciej.kasprzyk@mixbox.pl; wielomak@gmail.com
Tel. 89 5246065
www.maciejkudelski.plPliki do pobrania:

» 109_Kasprzyk_Kudelaski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887