zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-20Maciej KASPRZYK, Maciej S. KUDELSKI – Czy należy się obawiać rewolucji w nauce? O przyszłości uprawiania nauki w obrębie szkół badawczych oraz o interdyscyplinarności


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł zawiera syntetyczną prezentację zjawiska lęku przed rewolucjami w nauce. Autorzy koncentrują się na opisie kontekstów, w których pojawiają się lęki tego rodzaju. Interdyscyplinarny charakter badań naukowych stanowi ważną przyczynę tendencji rewolucyjnych w nauce. Opis tego rodzaju tendencji skontrastowany został z konkretnym modelem uprawiania nauki w tak zwanych szkołach.

Słowa kluczowe: rewolucje naukowe, lęk, szkoły naukowe, interdyscyplinarność

Kontakt: Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

E-mail: maciej.kasprzyk@mixbox.pl; wielomak@gmail.com
Tel. 89 5246065
www.maciejkudelski.plPliki do pobrania:

» 109_Kasprzyk_Kudelaski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887