zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-22Jarosław MERECKI SDS – Doświadczenie wstydu – ku etyce personalistycznej (tłum. P. Mikulska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W pierwszej części artykułu omówiono „fenomenologiczną hermeneutykę początku” – metodę, która pozwoliła Janowi Pawłowi II na dokonanie w katechezach na temat miłości i małżeństwa (Mężczyzną i niewiastą stworzył ich) opisu i analizy wymiarów ludzkiego doświadczenia znajdujących się poza obrębem doświadczenia historycznego człowieka. W części drugiej przedstawiono zastosowanie tej metody w analizie doświadczenia wstydu, ukazując poglądy Jana Pawła II na tle rozważań takich myślicieli, jak Władimir Sołowjow i Max Scheler.

Słowa kluczowe: Karol Wojtyła, Jan Paweł II, personalizm, fenomenologiczna hermeneutyka początku, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, doświadczenie, wstyd, Władimir Sołowjow, Max Scheler

Kontakt: Pontificio Istituto Giovanni Paolo per studi su Matrimonio e Famiglia, Pontificia Università Lateranense,
Piazza San Giovanni in Laterano 4, 00120 Città del Vaticano, Włochy

E-mail: merecki@istitutogp2.it

Artykuł jest przekładem fragmentów książki Jarosława Mereckiego SDS Corpo e trascendenza. L’antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II (Cantagalli, Siena 2015 (w druku), s. 5-10, 107-116).Pliki do pobrania:

» 109_Merecki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887