zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-13Adam POTKAY – Humanistyka na uniwersytecie amerykańskim. La belle epoque?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Długofalowa perspektywa dla nauk humanistycznych jest na uniwersytetach amerykańskich niepewna, ale jeśli ma się dość szczęścia, by otrzymać stałe zatrudnienie na pełnym etacie profesorskim lub stanowisko profesorskie z możliwością uzyskania stałego zatrudnienia w przyszłości na którymkolwiek z uniwersytetów amerykańskich plasujących się wysoko w rankingach bądź też uzyskujących w tych rankingach pozycje średnie, to można śmiało twierdzić, że nigdy dotąd nie było lepszych warunków wykładania przedmiotów humanistycznych czy prowadzenia badań naukowych z tego zakresu. W obecnym czasie ciągle istnieje gwarancja stałego zatrudnienia i stałych etatów, zmniejszyła się liczba studentów w grupach i liczba wykładanych przedmiotów, prowadzenie badań naukowych stało się znacznie łatwiejsze ze względu na istnienie elektronicznych baz danych oraz możliwości publikowania w sieci, a spory dotyczące metodologii badań literackich i wojny ideologiczne, charakteryzujące ostatnie dekady ubiegłego wieku, są już w znacznym stopniu za nami.

Słowa kluczowe: kondycja humanistyki w Stanach Zjednoczonych, nauczanie literatury angielskiej, badania z zakresu humanistyki, rosnące opłaty za studia w Stanach Zjednoczonych,
College of William & Mary w stanie Wirginia, USA

Kontakt: Department of English, College of William & Mary, Williamsburg, P.O. Box 8795, Virginia, 23-187-8795, USA

E-mail: aspotk@wm.edu
Tel. +1 757 221 3914
https://www.wm.edu/as/english/facultystaff/potkay_a.php
http://wmpeople.wm.edu/site/page/aspotkPliki do pobrania:

» 109_Potkay.pdf
» Potkay_ang_109.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887