zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-18Agata SKAŁA – Alfred Gawroński i Zygmunt Kubiak – paralela. Stronnicza refleksja na temat pewnych oczarowań poezją i językiem


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Przyjaźń Alfreda Gawrońskiego i Zygmunta Kubiaka była takim rodzajem sympatii i ufności, który rodzi się ze wspólnej fascynacji jednym zjawiskiem – w tym przypadku przywiązanie miało swe źródło w zauroczeniu antyczną poezją, zwłaszcza Gilgameszem i Homerem. Obok zamiłowania do starożytnych eposów, Gawrońskiego i Kubiaka łączył szczególny szacunek dla języka jako tworzywa sztuki poetyckiej i narzędzia precyzyjnych teorii naukowych. Filozof, popularyzator oksfordzkiej myśli analitycznej Alfred Gawroński i eseista oraz tłumacz Zygmunt Kubiak sens działalności naukowej i pisarskiej odnajdywali w niekoniunkturalności własnych postaw.

Słowa kluczowe: Alfred Gawroński (ur. 1929), Zygmunt Kubiak (1929-2004), filozofia analityczna, język filozofii, wartości w literaturze, poezja antyczna, tradycja literacka i filozoficzna

Kontakt: Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

E-mail: agata.skala@umcs.lublin.pl
http://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2476,pl.htmlPliki do pobrania:

» 109_Skala.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887