zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-1-109-03Ks. Jerzy SZYMIK – Succisa virescit. Do czego Europie potrzebna dziś teologia?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Teologia jako dziedzina poszerzająca poznawcze możliwości rozumu o perspektywę wiary okazuje się nieocenionym narzędziem diagnozowania sytuacji współczesnego świata i aksjologicznej oceny zachodzących w nim procesów cywilizacyjnych. Zadaniem teologicznego osądu jest „wykazanie błędu”, które jednak koniecznie pociąga za sobą konstatacje konstruktywne. Ateizm i agnostycyzm, relatywizm etyczny i sceptycyzm epistemologiczny, błędne rozumienie wolności, deformacja założeń i idei demokratycznego państwa to – z teologicznej perspektywy – dostrzegalne dziś w Europie mroczne znaki czasu domagające się chrześcijańskiej odpowiedzi. Fundamentem tej odpowiedzi jest uznanie rzeczywistości grzechu i przyjęcie osobistej i społecznej odpowiedzialności za zło w świecie oraz przywrócenie Bogu absolutnego pierwszeństwa wobec wszelkich ludzkich spraw. Jedynie prawdziwe nawrócenie i pokorne poszukiwanie Boga, rozumiane jako trwały sposób życia, myślenia i postępowania, które będzie przenikało życie osobiste, ale także społeczne, aktywność twórczą, naukową i polityczną, może być źródłem nadziei. Ponowoczesna Europa, by ocalić swe kulturowe i duchowe dziedzictwo, wydaje się potrzebować ostrego słowa Ewangelii, którego raniąca pychę moc w istocie okazuje się jednak życiodajna.

Słowa kluczowe: Bóg, kultura, Europa, teologia, nawrócenie, prawda, wiara, wolność, demokracja, pobożność, bezbożność, ateizm, agnostycyzm

Kontakt: Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości, Wydział Teologiczny,
Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

E-mail: jerszym@kul.lublin.plPliki do pobrania:

» 109_Szymik.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887