zobacz powiększenie


PRZYSZŁOŚĆ HUMANISTYKI nr 1 (109)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 28
2015 nr 1(109)

PRZYSZŁOŚĆ HUMANISTYKI

KLUCZ DO KULTURY

DEWOLUCJA UNIWERSYTETU?

HUMANIŚCI O HUMANISTYCE

DROGI MYŚLENIA HUMANISTYCZNEGO

WOKÓŁ METODY

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Stefan SAWICKI – O Leszku Mądziku i jego teatrze plastycznym (Laudacja wygłoszona 27 listopada 2014 roku podczas uroczystości wręczenia Leszkowi Mądzikowi Krzyża Pro Ecclesia et Pontifice)
 • Propozycje „Ethosu” (Język i gra. Rozrachunki z Wittgensteinem, red. Jakub Kloc-Konkołowicz, Adam Lipszyc, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; Alfred M. Wierzbicki, Boso, Wydawnictwo Test, Lublin 2015)

SPRAWOZDANIA

 • Katarzyna JASIŃSKA – Zachować chrześcijańską tożsamość (Międzynarodowa konferencja „Jan Paweł II i duchowy fundament jedności Europy” Pałac Prymasowski, Warszawa, 11-12 VI 2014)
 • Maciej T. KOCIUBA – Między pojęciem a obrazem (Ogólnopolska konferencja „Co i jak poznajemy przez obrazy? Filozofia kultury, estetyka i kognitywistyka wobec fenomenu poznania obrazowego”, Kazimierz Dolny, 18-19 IX 2014)
 • Ryszard ZAJĄCZKOWSKI – Dawne i nowe oblicza mecenatu (Konferencja „Kultura i mecenat”, KUL, Lublin, 20 XI 2014)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA

 • Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek – Kultura. Kształcenie. Humanizm. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2015 (oprac. Maria FILIPIAK)

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887