zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-2-110-04Ks. Dariusz DZIADOSZ – Szaleństwo Saula. Obłęd, opętanie czy polityczna intryga?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Z pewnością motyw szaleństwa nie należy do wiodących tematów Biblii Hebrajskiej. Teksty Starego Testamentu podchodzą do tej kwestii z wielką ostrożnością, a ich autorzy zdają sobie sprawę ze złożoności tego zjawiska oraz jego ponadnaturalnego pochodzenia. Zazwyczaj Biblia mówi o szaleństwie w jego aspekcie negatywnym, posługując się tym terminem na określenie ludzkich postaw i zachowań, które dziś określamy za pomocą różnego rodzaju dolegliwości i schorzeń: psychicznych, emocjonalno-depresyjnych czy duchowych (opętanie). Biblia za każdym rodzajem emocjonalnego czy osobowościowego niezrównoważenia widzi rękę Boga, który w sobie tylko znanym celu postanawia skutecznie wpłynąć na bieg życia konkretnego człowieka. Doskonałą ilustracją dla tej teologicznej prawdy jest tragiczna historia pierwszego króla Izraela – Saula, którą historyczne źródła biblijne pokazują na różny sposób. Niniejszy artykuł ukazuje społeczno-polityczne, literackie i teologiczne aspekty biblijnej sylwetki syna Kisza widzianej z perspektywy jego obłąkania, odrzucenia i samobójstwa.

Słowa kluczowe: szaleństwo w Biblii, Saul, Dawid, Pierwsza Księga Samuela, obłąkanie, duch JHWH

Kontakt: Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych i Dydaktycznych Starego Testamentu, Instytut Studiów Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: dariuszdzi@op.pl

http://www.kul.pl/ks-dr-hab-dariusz-dziadosz,art_446.htmlPliki do pobrania:

» 110_Dziadosz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887