zobacz powiększenie


Ks. Bronisław JAKUBIEC SDS – Pamięć bardzo miłych spotkań. Wspomnienie o księciu Adamie Tadeuszu Czartoryskim i kilka jego listów


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł obejmuje wspomnienia autora o księciu Adamie Tadeuszu Czartoryskim (1909-2006), wnuku Adama Konstantego Czartoryskiego i Elżbiety z Działyńskich oraz synu Tomasza Bogusława Czartoryskiego i Zofii Klementyny z Lubomirskich.

Autor był studentem Adama Tadeusza Czartoryskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, gdzie w latach 1976-1979 uczęszczał na prowadzony przez księcia lektorat języka łacińskiego oraz greckiego. Znajomość, która wówczas się rozpoczęła, z czasem przerodziła się w wieloletnią przyjaźń.

Wspomnienia otwiera krótkie, niepublikowane wcześniej opowiadanie zatytułowane „Guzik od liberii”, które powstało jeszcze w roku 1981, tuż po jednej z wizyt autora w domu Adama Tadeusza Czartoryskiego. Opowiadanie to oddaje niezwykłą atmosferę tamtego, „zarejestrowanego na gorąco” spotkania i jest próbą ukazania niesprawiedliwej rzeczywistości, jaka zapanowała w powojennej Polsce, niosąc krzywdę wielu jej wartościowym synom i córkom.

W drugiej części wspomnień autor zamieścił jedenaście listów otrzymanych od księcia Adama Tadeusza Czartoryskiego między rokiem 1987 a 1995, które zachowały się w jego osobistym archiwum. Listy te doskonale obrazują niektóre aspekty życia w Polsce w okresie załamywania się ustroju komunistycznego i budowy nowej rzeczywistości. Nie tylko jednak oddają one problemy tamtych czasów, przede wszystkim bowiem ukazują wszechstronne zainteresowania, rozległą wiedzę oraz niezwykłą osobistą kulturę księcia Adama Tadeusza Czartoryskiego.

Inspiracją do spisania wspomnień stała się dla autora dedykacja na litografii podarowanej mu przez księcia Adama Tadeusza Czartoryskiego, który prosił w niej „o pamięć bardzo miłych spotkań”.

Słowa kluczowe: Adam Tadeusz Czartoryski, arystokracja polska, powojenne dzieje polskiej arystokracji, historia zamku w Kórniku, problemy społeczne w Polsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.lublin.plPliki do pobrania:

» 110_Jakubiec.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887