zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – Ciało i jego sens


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autorka omawia dwie książki związane z Jana Pawła II teologią ciała: Jarosława Mereckiego SDS Corpo e trascendenza. L’antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II [„Ciało i transcendencja. Antropologia filozoficzna w Jana Pawła II teologii ciała”] oraz Jarosława Kupczaka OP Teologiczna semantyka płci. Pierwsza z nich prezentuje filozoficzne założenia teologicznego ujęcia sensu ludzkiego ciała, druga koncentruje się na problemach związanych z posługiwaniem się w teologii tak zwanym językiem płci. Najważniejszą spośród uwag sformułowanych przez autorkę uwag krytycznych wobec obydwu omawianych monografii stanowi zarzut niewystarczającego rozwinięcia podstawowej dla obu prac koncepcji doświadczenia, a zwłaszcza kwestii relacji filozofii i teologii oraz zakładanych w nich ujęć tego zagadnienia a konkretnymi doświadczeniami poszczególnych osób.

Słowa kluczowe: teologia ciała, antropologia filozoficzna, pojęcie doświadczenie, Jan Paweł II, język płci w teologii

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218Pliki do pobrania:

» 110_Mikulska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887