zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – Ciało i jego sens


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autorka omawia dwie książki związane z Jana Pawła II teologią ciała: Jarosława Mereckiego SDS Corpo e trascendenza. L’antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II [„Ciało i transcendencja. Antropologia filozoficzna w Jana Pawła II teologii ciała”] oraz Jarosława Kupczaka OP Teologiczna semantyka płci. Pierwsza z nich prezentuje filozoficzne założenia teologicznego ujęcia sensu ludzkiego ciała, druga koncentruje się na problemach związanych z posługiwaniem się w teologii tak zwanym językiem płci. Najważniejszą spośród uwag sformułowanych przez autorkę uwag krytycznych wobec obydwu omawianych monografii stanowi zarzut niewystarczającego rozwinięcia podstawowej dla obu prac koncepcji doświadczenia, a zwłaszcza kwestii relacji filozofii i teologii oraz zakładanych w nich ujęć tego zagadnienia a konkretnymi doświadczeniami poszczególnych osób.

Słowa kluczowe: teologia ciała, antropologia filozoficzna, pojęcie doświadczenie, Jan Paweł II, język płci w teologii

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218Pliki do pobrania:

» 110_Mikulska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887