zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-2-110-03Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Teologia jako szaleństwo


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł poświęcony jest analizie niektórych aspektów teologii chrześcijańskiej, w których zdaje się ona być opisywalna terminem „szaleństwo” rozumianym jako „postępowanie wykraczające poza przeciętne normy, zwyczaje”. Owo „przekroczenie” sytuuje się źródłowo w nauczaniu i działalności Jezusa (postrzeganych już przez część Jego współczesnych jako szaleństwo), a przedłużone zostaje w dogmatycznych interpretacjach Jego tożsamości (zwłaszcza w dogmatach o Trójcy i wcieleniu). Oparta na nich teologia zgłasza pretensję do umiejętności poznania Boga (jakkolwiek obwarowanego serią zastrzeżeń), co z kolei może być odczytywane jako szaleństwo we współczesnym kontekście. Co więcej, transgresja w stosunku do zakorzenionych przekonań, czy to epistemologicznych, czy to religijnych, prowadzi w niektórych wypadkach do postaw, które identyfikowane mogą być jako „szaleńcze”. Wydaje się jednak, że w owych przejawach szaleństwa ujawniają się jednocześnie intuicje najbardziej nośne i najbardziej żywotne, decydujące o oryginalności chrześcijańskiej tożsamości, a co za tym idzie – chrześcijańskiej teologii.

Słowa kluczowe: teologia, szaleństwo

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: grzegorz@strzelczyk.edu.pl
http://strzelczyk.edu.plPliki do pobrania:

» 110_strzelczyk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887