zobacz powiększenie


DOI 10.12887/28-2015-2-110-15Zofia ZARĘBIANKA – Rodzaje i funkcje sygnałów biblijnych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Rekonesans


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst stanowi próbę przeprowadzenia typologii sygnałów biblijnych obecnych w dziele poetyckim Karola Wojtyły. Przynosi też opis mechanizmów artystycznych zastosowanych dla unaocznienia owych sygnałów w tekstach. Stwierdzono, iż motywy biblijne najczęściej nie pojawiają się w utworach Wojtyły w sposób bezpośredni, lecz oddziałują z ukrycia, wytwarzając zaplecze sytuacyjne, treściowe bądź obrazowe umożliwiające identyfikację biblijnych znaków w lirycznym dyskursie. Oczywistość inspiracji biblijnych wpisanych w teksty poetyckie Karola Wojtyły w konfrontacji ze słabą reprezentacją pełnowymiarowej motywiki biblijnej stanowi czynnik napięcia będącego istotnym elementem specyfiki dykcji poetyckiej Karola Wojtyły. Przyczynia się to z jednej strony do uniwersalizacji przesłania, z drugiej zaś do powstania podwójnego adresu czytelniczego oraz możliwości wielopoziomowych odczytań sensów zawartych w jego utworach.

Słowa kluczowe: poezja Karola Wojtyły, motywy biblijne w poezji, inspiracje biblijne w literaturze, sposoby czytania poezji, odbiorca poezji

Kontakt: Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 16-18 30-007 Kraków

E-mail: zofia.zarebianka@uj.edu.plPliki do pobrania:

» 110_Zarebianka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887