zobacz powiększenie


SZALEŃSTWO 2 (110)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 28
2015 nr 2(110)

SZALEŃSTWO

 • Od Redakcji – Między chorobą a metaforą (M.Ch.)
 • JAN PAWEŁ II – „U progu tajemnicy człowieka”. Przemówienie do członków Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego, Watykan, 4 I 1993 (tłum. D. Chabrajska)

TEOLOGIA WOBEC SZALEŃSTWA

SZALEŃSTWO A ŚWIĘTOŚĆ

MIĘDZY PSYCHOLOGIĄ, FILOZOFIĄ I MISTYKĄ

SZALEŃSTWO W KULTURZE ANTYCZNEJ

OBLICZA SZALEŃSTWA

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

POLEMIKI

 • Patrycja MIKULSKA – Ciało i jego sens

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Karol GRZECHNIK – O roli kerygmatu w badaniach literackich (rec. Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy, red. J. Borowski, E. Fiała, J. Piekarski
 • Paweł PRÜFER – O przenikaniu się moralności i społeczeństwa (rec. ks. J. Mariański, Moralność w kontekście społecznym, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2014)
 • Mitchell WELLE – Jak pojmować dobro, czyli o nieprzewidzianych skutkach reformacji (rec. B. Gregory, The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society, Harvard University Press, Cambridge 2012)
 • Propozycje „Ethosu” (K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Universitas, Kraków 2015; W kręgu etyki klasycznej. Inspiracje i kontynuacje. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ślipce z okazji 95. rocznicy urodzin, red. P. Duchliński, D. Dańkowski SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015)

SPRAWOZDANIA

 • Jakub TERCZ – Filozofia poszukiwaniu właściwego języka dla psychiatrii (II Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne „Norma / Patologia”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 20 VI 2015)
 • Adam FITAS – Człowiek-opowieść (Konferencja „Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas (1947-2005) in memoriam”, KUL, Lublin, 23 I 2015)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Patrycja MIKULSKA – Hic sunt dracones

BIBLIOGRAFIA

 • Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek wobec cierpienia ciała, psychiki i ducha. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2015

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887